Orbit

:::
浏览人次: 1608

中一中阅读写作营


       借由推广艺文与阅读活动,扩大本校与中部地区各国中端学生之垂直互动性,并启发国中生对阅读与写
作的兴趣。自103学年度起,于每年寒暑假各举行一梯次之阅读写作营,透过活泼丰富的教学方式、小组讨
论,激荡出学生阅读的兴味及创作的灵感。
       
中一中阅读写作营
梯次 日期 课程及活动照片
  第一梯次   104年1月28日(三)~104年1月29日(四) 连结
  第二梯次   104年7月21日(二)~104年7月24日(五) 连结
  第三梯次   104年12月5日(六) 连结
第四梯次 105年7月27日(三)~104年7月29日(五) 连结
第五梯次 106年1月21日(六)~106年1月22日(日) 连结
 
阅读写作营照片
阅读写作营照片
 

阅读写作营照片
 

阅读写作营照片
 

中一中阅读写作营照片
 
中一中阅读写作营
     
               
                         
 
 
 
TOP